Quyên góp tải ảnh tại TaiShutterstock.com

  • Quyên góp để giúp TaiShutterstock.com có kinh phí hoạt động
  • Bên ngoài trang web, bạn bấm chữ NẠP XU để tiến hành nạp tiền quyên góp và nhận xu tải ảnh
Trang web hỗ trợ Định dạng file Kích thước Ủng hộ xu Tải từ xuA Tải từ xuB
123rf
  AdobeStock
  Alamy
  Depositphotos
  Dreamstime
  Elements.envato
  FreePik
  istockphoto
  LovePik
  MotionArray
  Pikbest
  Pngtree
  Shutterstock image
  Shutterstock HD
  Shutterstock 4K
  Shutterstock HD select
  Shutterstock 4K select
  Shutterstock music

  Vectorstock
  OooPic
  StockUnlimited
     MotionElements
     Utoimage
     PixelSquid
jpg eps
jpg ai eps psd ind ...
jpg eps
jpg eps
jpg eps
jpg eps ai ae mov psd 3d web
jpg eps psd
jpg eps
jpg eps psd ae mov mp4 psd
ae mp4 mov pre multimedia
jpg eps psd a mov mp4 psd
jpg eps ai png
jpg eps
mov mp4
mov mp4
mov mp4
mov mp4
wav
jpg eps ai
jpg eps ai ae mov mp4 psd 3d
jpg eps ai ae mov mp4 psd
jpg eps ai ae mov mp4 psd 3d
Psd Ai Jpg
PSD
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
Lớn nhất
4 xu
4 xu
80 xu
5 xu
4 xu
2 xu
2 xu
4 xu
2 xu
3 xu
2 xu
2 xu
4 xu
120 xu
200 xu
350 xu
450 xu
150 xu

4 xu
20 xu
2 xu
3 xu
7 xu
3 xu


KhôngKhông


Không
          1xu ~1.000đ

xuA là số xu nhận được thực tế = số tiền nạp vào. Ví dụ nạp: 10.000 đ = 10xu

xuB là xu được tặng thêm, nạp từ 100k trở lên bạn được tặng thêm 10% , là tặng thêm 10xuB

 

Tải ảnh theo số lượng

  • Để sử dụng được gói tải này, bạn đăng nhập vào trang web TaiShutterstock.com sẽ thấy chữ TẢI GÓI, click vào đó để thực hiện đổi từ xu sang gói tải nhiều
  • Khi bạn chọn gói này, bạn chỉ được down đúng số ảnh đó trong thời gian đặt tải. Hết thời gian mà bạn chưa down hết ảnh, thì hệ thống sẽ xóa các lượt down còn lại của bạn
  • Lưu ý gói ảnh này không áp dụng cho tải từ Shutterstock , Alamy, Ooopic, Depositphotos , Utoimage
Gói ảnh Down trong 7 ngày Down trong 10 ngày Down trong 14 ngày Down trong 30 ngày
50 ảnh/vector 220xu
(Nạp 220xu tặng 22xu)
     
100 ảnh/vector   400xu
(Nạp 400xu tặng 40xu)
   
200 ảnh/vector     730xu
(Nạp 730xu tặng 73xu)
 
500 ảnh/vector       1600xu
(Nạp 1600xu tặng 160xu)
1000 ảnh/vector       3100xu
(Nạp 3100xu tặng 310xu)
       

Tải ảnh theo gói Shutterstock

  • Lưu ý gói ảnh này chỉ tải ảnh/vector từ Shutterstock
Gói ảnh Down trong 7 ngày Down trong 10 ngày Down trong 14 ngày Down trong 30 ngày
50 ảnh/vector 200xu
(nạp 200xu tặng 20xu)
     
100 ảnh/vector   400xu
(nạp 400xu tặng 40xu)
   
200 ảnh/vector     650xu
(nạp 650xu tặng 65xu)
 
500 ảnh/vector       1500xu
(nạp 1500xu tặng 150xu)
1000 ảnh/vector       3000xu
(nạp 3000xu tặng 300xu)